Makreel

Foto: Waldemar Krause / www.media-army.de
Foto: Waldemar Krause / www.media-army.de

In het Latijn: Scomber scombrus
In het Noors: Makrell

Komen voor: In de zomer zit makreel bijna overal aan de kust ten zuiden-, westen- en midden-Noorwegen en zitten daar in geweldige zwermen. Zelfs in het noorden van Noorwegen, dat wil zeggen, ten noorden van de Lofoten, is in de afgelopen jaren herhaaldelijk makreel gezien. Pas in september, wanneer het water langzaam weer afkoelt, trekt de vis zich terug in diepere wateren ver van de kust.

Makreel is een roofzuchtige vrijwatervis die op jacht gaat naar een prooi zoals kleine haringen, sprot en zandspiering en hierbij alle waterlagen doorkruisen, waardoor ze vaak zelf ten prooi vallen. De beste vangst mogelijkheden zijn bij het vissen vanaf een boot of kotter, soms komende deze roofdieren ook in de buurt van land en zijn dan ook bereikbaar voor kustvissers.

Grootte: De gemiddelde grootte van makreel is ongeveer 30 centimeter. Grotere exemplaren tot 60 cm. zijn mogelijk maar worden, althans bij de kust, zeer zelden gevangen. De Noorse recordvis, die een Noorse visser in september 1997 in het Skagerrak ving, was zeer zeker een zeldzame uitzondering: namelijk: hij woog een ongelooflijke 3,47 kilo, en had een lengte van 71 centimeter.

Vismethoden: Bij het vissen met Makreel Paternosters wordt de montage uitgeworpen (bij het oever vissen) of alleen neergelaten (de bootvissen). Makrelen houden zich meestal in het midden water op, vaak in de buurt van het wateroppervlak, maar bijna nooit in de buurt van de grond. Hiermee moet ook rekening gehouden worden tijdens het vissen met ander aas en montagesets.  Rooft makreel in de buurt van het wateroppervlak, dan kan ook gebruik worden gemaakt van montage en kleine visstukjes zijn erg productief.

Bijzonder leuk is het spin- of vliegendvissen. Vooral bij gebruik van relatief licht materiaal ontwikkelen makrelen zich als echte vechters.

Aas: Makreel wordt meestal gevangen met speciale paternosters. Populair en kansrijk is het vissen met klein aasvisjes en visstukjes, alsook met spinaas (blinker spinner, kleine pilker) of streamers.

De beste visperiode: juli tot september

Paaitijd: voorjaar