Makreel

Foto: Waldemar Krause / www.media-army.de
Foto: Waldemar Krause / www.media-army.de

Latijnse naam: Scomber scombrus
In het Noors: Makrell

Leefgebied: In de zomer zit makreel bijna overal langs de kust in het zuiden, westen en midden van Noorwegen en ze zwemmen daar in geweldige scholen. Zelfs in het noorden van Noorwegen, dat wil zeggen, ten noorden van de Lofoten, is in de afgelopen jaren herhaaldelijk makreel gezien. Pas in september, wanneer het zeewater langzaam weer afkoelt, trekt de vis zich terug in diepere wateren ver van de kust.

Makreel is een roofzuchtige vis van het open water die op jacht gaat naar prooien zoals kleine haringen, sprot en zandspiering en hierbij alle waterlagen doorkruist, waardoor ze vaak zelf ten prooi vallen. De beste vangstmogelijkheden zijn bij het vissen vanaf een boot of kotter, soms komen deze roofvissen ook in de buurt van land en zijn dan ook bereikbaar voor kustvissers.

Grootte: De gemiddelde grootte van makreel is ongeveer 30 centimeter. Grotere exemplaren tot 60 centimeter zijn mogelijk maar worden, althans langs de kust, zeer zelden gevangen. De Noorse recordvis, die een Noorse sportvisser in september 1997 in het Skagerrak ving, was zeer zeker een zeldzame uitzondering, deze woog namelijk een ongelooflijke 3,47 kilogram; de vis had een lengte van 71 centimeter.

Vismethoden: Bij het vissen met makreelpaternosters wordt de montage geworpen (bij het kustvissen) of alleen neergelaten (bootvissen). Makrelen houden zich meestal in de middelste waterlagen op, vaak in de buurt van het wateroppervlak, maar bijna nooit in de buurt van de bodem. Hiermee moet ook rekening gehouden worden tijdens het vissen met de verschillende (kunst)aasmontages.  Rooft makreel in de buurt van het wateroppervlak, dan kan ook gebruik worden gemaakt van dobbermontages en kleine vis stukjes vis zijn dan erg productief.

Bijzonder leuk is het kunstaas- en vliegvissen. Vooral bij gebruik van relatief licht materiaal ontwikkelen makrelen zich als echte vechters.

Aas: Makreel wordt meestal gevangen met speciale paternosters. Populair en kansrijk is het vissen met klein aasvisjes en stukjes vis, alsook met kunstaas (lepel, spinner, kleine pilker) of streamers.

De beste visperiode: Juli tot september.

Paaitijd: Voorjaar.