Heilbot

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

In het latijns: Hippoglossus hippoglossus
In het Noors: Kveite

Komen voor: De heilbot is, wanneer het om zeevissen in Noorwegen gaat, zeker een van de meest begeerde vissen. De stijgende populariteit van deze vissoort heeft er in de laatste jaren voor gezorgd, dat door de vissers talrijke goede visgebieden ontdekt werden die tot dan toe alleen aan inlandse beroepsvissers waren voorbehouden of totaal onbekend waren.

De heilbot komt vooral aan de kust en in fjorden van Midden- en Noord-Noorwegen voor, af en toe ook in West- en Zuid-Noorwegen. Meestal wordt op heilbot in dieptes tussen 10 en 50 meter gevist. Vooral in het voorjaar treft men hem ook in extreem vlakke gebieden aan. Bijzonder kansrijke visplaatsen zijn Sunde, Baaien en Plateaus met zanderige tot steenachtige grond. Afhankelijk van welk voedsel die vissen opnemen, variëren ook de plaatsen waar men ze als vissers moet zoeken. Is heilbot bijvoorbeeld op krabben uit, dan bewegen ze zich in de nabijheid van de bodem, bij de jacht naar vissen daarentegen bewegen ze zich ook vaak in mddenwater.

Grootte: Onder gunstige omstandigheden kan heilbot uitgroeien tot ware giganten. Noorse beroepsvissers lukten in het verleden zware vangsten van rond de 300 kg. Er is dus van alles mogelijk. Meestal zijn het echter exemplaren van ongeveer 70 tot 100 cm. lang die rond de 10 kg wegen. Vissen met een gewicht van 20 tot 40 kg zijn in goede heilbot gebieden elk moment mogelijk. Vermeldenswaardig is, dat exemplaren van deze grootte dan pas paairijp zijn.

De aktuele Noorse record-heilbot werd in mei 2011 door een Duitse visser in de nabijheid van Honningsvåg (Noord-Noorwegen) gevangen en woog zeggen en schrijven 223 kg.

Vismethoden: vroeger werd heilbot meestal alleen door toeval gevangen. Zowel bij pilken alsook bij natuurlijk lokaas kwam en komt het altijd weer voor, dat de heilbot het lokaas tot dicht onder de wateroppervlakte volgen , meestal tot verrassing van de vissers, die dan vaak niet snel genoeg reageren.

Onderwijl wordt in de bekende heilbot gebieden van Midden- en Noord -Noorwegen ook gericht op de „Platten“ gevist. Vooral het vissen met rubbervissen heeft zich hier tot een geliefde en kansrijke vismethode ontwikkeld, deels levert het slepen goede resultaten op. Maar ook de klassieke heilbotvissers met Pilkern en dood lokaas brengt nog steeds goede en veel vis aan het daglicht.

Aas: bij het Pilken worden vooral de klassieke Noorse modellen zoals Bergmann-Pilker of de Svenkepilk ingezet. Chroomkleurige pilker leveren meestal meer vis op als bonte „Oostzeepilker“. Voor het vissen met rubbervissen zijn de groottes boven 20 cm bijzonder geschikt. Het gewicht varieert afhankelijk van de visdiepte en stromingsrichtingen. Bij weinig stroming en dieptes tot 30 meter. kunnen loodkopjes tussen 60 en 100 gram voldoende zijn, in andere gevallen zijn daarnaast zwaardere kalabers nodig tot 300 gram. Bij vissen op heilbot met natuurlijk lokaas is dode vis zoals roodbaars of koolvis erg geschikt. Met visresten wordt minder gevangen.

Beste visperiode: mei tot oktober.

Paaitijd: winter