Heilbot

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Latijnse naam: Hippoglossus hippoglossus
In het Noors: Kveite

Leefgebied: De heilbot is, wanneer het om zeevissen in Noorwegen gaat, zeker een van de meest begeerde vissen. De stijgende populariteit van deze vissoort heeft er in de laatste jaren voor gezorgd, dat er door sportvissers talrijke goede visgebieden ontdekt werden, wateren die tot dan toe alleen aan inlandse beroepsvissers waren voorbehouden of totaal onbekend waren.

De heilbot komt vooral aan de kust en in de fjorden van Midden- en Noord-Noorwegen voor, af en toe ook in West- en Zuid-Noorwegen. Meestal wordt op heilbot in dieptes tussen de 10 en 50 meter gevist. Vooral in het voorjaar tref je de vis ook in extreem ondiepe gebieden aan. Bijzonder kansrijke visplaatsen zijn baaien en plateaus met een zanderige tot steenachtige bodem. Afhankelijk van welk voedsel die vissen opnemen, variëren ook de plaatsen waar je ze als sportvisser moet zoeken. Is heilbot bijvoorbeeld op krabben uit, dan bewegen ze zich in de nabijheid van de bodem, bij de jacht op prooivissen daarentegen bewegen ze zich ook vaak in open water.

Grootte: Onder gunstige omstandigheden kan heilbot uitgroeien tot ware giganten. Noorse beroepsvissers realiseerden in het verleden zware vangsten van rond de 300 kilogram. Er is dus van alles mogelijk. Meestal zijn het echter exemplaren van ongeveer 70 tot 100 centimeter lang, vissen die rond de tien kilogram wegen, die de vangsten bepalen. Vissen met een gewicht van 20 tot 40 kilogram zijn in goede heilbotwateren elk moment mogelijk. Vermeldenswaardig is dat exemplaren van deze grootte dan pas paairijp zijn.

De actuele Noorse record-heilbot werd in mei 2011 door een Duitse sportvisser in de nabijheid van Honningsvåg (Noord-Noorwegen) gevangen en deze woog zeggen en schrijven 223 kilogram.

Vismethoden: Vroeger werd heilbot meestal alleen door toeval gevangen. Zowel bij het pilkeren alsook bij het vissen met natuurlijk aas kwam en komt het altijd weer voor, dat de heilbot het aas tot dicht onder de wateroppervlakte volgt; meestal tot verrassing van de sportvissers, die dan vaak niet snel genoeg reageren.

Onderwijl wordt in de bekende heilbotgebieden van Midden- en Noord-Noorwegen ook gericht op de ‘platten’ gevist. Vooral het vissen met shads heeft zich hier tot een geliefde en kansrijke vismethode ontwikkeld, deels levert ook het slepend vissen goede resultaten op. Maar ook de klassieke heilbotvissers met pilkers en het vissen met dode aasvissen brengt nog steeds goede formaten en veel vis aan het daglicht.

Aas: Bij het pilkeren worden vooral de klassieke Noorse modellen zoals de Bergmann-pilker of de Svenkepilk ingezet. Chroomkleurige pilkers leveren meestal meer vis op dan bonte ‘Oostzeepilkers’. Voor het vissen met shads zijn de formaten boven de 20 centimeter bijzonder geschikt. Het gewicht varieert afhankelijk van de waterdiepte en de sterkte van de stroming. Bij weinig stroming en dieptes tot 30 meter kunnen loodkoppen tussen de 60 en 100 gram zwaar voldoende zijn, in andere gevallen zijn daarnaast zwaardere kalibers nodig tot 300 gram. Bij vissen op heilbot met natuurlijk aas is dode vis zoals roodbaars of koolvis erg geschikt. Met visresten wordt minder gevangen.

Beste visperiode: Mei tot oktober.

Paaitijd: Winter.