Snoek

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Latijnse naam: Esox lucius
In het Noors: Gjedde

Leefgebied: Snoek komt voor in veel binnenwateren van het zuiden, oosten en in het midden van Noorwegen. In sommige wateren, zijn de bestanden zo goed, dat je vangsten kunt realiseren waarvan je in Nederland alleen maar kunt dromen. Het is daarom de moeite waard om vrijwel uitsluitend voor het snoekvissen naar Noorwegen te reizen.
Er zijn meerdere redenen voor deze goede visbestanden. Een belangrijke reden hiervoor is dat de rovers in vele wateren ideale leefomstandigheden aantreffen. Daarbij komt dat de meeste Noorse sportvissers niet bijzonder in snoek geïnteresseerd zijn en in plaats daarvan de voorkeur geven aan de zalmachtigen. Dan nog heeft zich in Noorwegen in de afgelopen jaren een specialistenscène ontwikkeld, die het uitsluitend op snoek – en in het bijzonder de grote exemplaren – voorzien heeft.

Grootte: De huidige Noorse recordsnoek is in mei 2011 in Mjøsa – het grootste binnenmeer van Noorwegen – gevangen en weegt een trotse 18,6 kilogram. De grote meren zijn over het algemeen de eerste keuze als het gaat om vissen op grote snoek. Maar ook de grote rivieren, zoals de Glomma, zijn altijd goed voor een metersnoek. Meestal heb je het ook in Noorwegen overwegend te maken met vissen in een lengte van 50 tot 70 cm.

Vismethoden: Met name in de grote meren belooft het slepend vissen met pluggen of andere kunstaassystemen voor dieper water het meeste succes. Op deze manier kunnen grote oppervlakten naar die vissen afgezocht worden die vooral in de zomer in open water regelmatig onderweg zijn en daarbij de prooivissen volgen. Kort na de paaitijd, dat wil zeggen in mei en juni, zijn ook de oevergebieden interessant, waar je dan met jerkbaits, softjerks, oppervlaktekunstaas, pluggen en ander kunstaas op het ondiepe snoek vangen kunt. Steeds populairder wordt in Noorwegen ook het vliegvissen op snoek.

Aas: Bij het slepend vissen wordt vooral met grote pluggen alsook met dode aasvissen gevist. Om het kunstaas op diepte of op grotere afstand van de boot te brengen, gebruiken Noorse vissers ook graag een downrigger of paravaan. Bij het werpend vissen met kunstaas kan het gehele scala aan gangbaar snoekkunstaas worden gebruikt.

Voor het vliegvissen kun je het beste grote streamers gebruiken.

Beste vistijd:  Van mei tot oktober.

Paaitijd: Januari tot mei (afhankelijk van de regio).