Vissen met natuurlijk aas op zee

Het beste aas is vaak datgene wat ons door de natuur beschikbaar wordt gesteld. Want wanneer we de dagelijkse voeding van onze doelgroep vissen als aas aanbieden, is de verrassing zo goed als perfect. Natuurlijk, kunstaas zoals pilkers, lepels en shads vangen ook vis. Uiteindelijk zijn het echter vervalsingen die door de grote en ervaren vissen vaak als zodanig herkend worden. Om deze reden vertrouwen veel zeevissers op natuurlijk aas en zijn daarmee vaak succesvoller dan sportvissers die vissen met kunstaas.

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Veel vissoorten reageren zelden of helemaal niet op kunstaas. In Noorwegen zijn dat vooral de leng, lom, zeewolf, roodbaars en de meeste soorten platvis. Deze soorten hebben duidelijk de voorkeur voor natuurlijk aas en nemen kunstaas alleen als dit wordt versierd met stukjes vis. Uitzonderingen bevestigen zoals altijd de regel. Het vissen met natuurlijk aas voor de kust en in de fjorden van Noorwegen kan worden onderverdeeld in twee categorieën, namelijk in vissen met licht en met zwaarder materiaal. De lichte versie vindt plaats in waterdieptes tot 50 meter, echter vaak ook maar tot ongeveer 20 meter diepte. Hierbij wordt met relatief licht materiaal, subtiele montages en klein aas gevist op platvis, kabeljauw, schelvis, zeewolf en andere soorten.

De zwaardere versie is voor grotere vissen als lom en leng die graag in dieptes tot over de 100 meter zitten. Hier is veel zwaarder materiaal voor nodig en de gebruikte aas is meestal ook een aantal maten groter.

Werkwijze bij het vissen met natuurlijk aas

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Het  vissen met natuurlijk aas is iets gemoedelijker dan het vissen met kunstaas. Dit laatste moet in feite door de vissers zelf in beweging gebracht worden, terwijl natuurlijk aas dat vanzelf doet. Dit aas wordt door de vissen vooral door de geur waargenomen. Niettemin kan het nuttig zijn om een montage voor natuurlijk aas ook te bewegen, dit alleen veel langzamer en gelijkmatiger dan bij het kunstaasvissen.

 

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Heel belangrijk bij het vissen net natuurlijk aas is het contact met de bodem. Weliswaar wordt het aas soms ook speciaal enkele meters boven de grond gepresenteerd voor leng, heilbot en roodbaars. Meestal moet je er echter voor zorgen dat het lood over de bodem sleept of daar telkens op neer komt. Omdat te waarborgen moet het loodgewicht natuurlijk zwaar genoeg zijn. Bij het licht vissen op dieptes tot 50 meter kan 100 of 200 gram voldoende zijn. Om de montage op dieptes tot rond de 80 of 100 meter aan de grond te houden, kan zelfs 500 of 1000 gram nodig zijn, vooral wanneer er stroming en wind bij komen kijken.

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Om met dergelijke gewichten om te gaan, moet je logischerwijs een geschikte uitrusting hebben. Is bij het lichte zeevissen met natuurlijk aas vaak een normale pilkerhengel met zeereel of werpmolen voorzien van 17 tot 20/00 gevlochten lijn voldoende, dan moet dit bij het zware vissen iets uit de 20 tot 30 lb-klasse zijn. Bij het vissen met loodgewichten vanaf ongeveer 500 gram is een uitrusting in de klasse 30 tot 50 lb goed bruikbaar.