Natuuraas vissen

Het beste lokaas is vaak datgene wat ons door de natuur beschikbaar wordt gesteld. Want als we de dagelijkse voeding van onze doelgroep vissen als lokaas aanbieden, is de verrassing zo goed als perfect. Natuurlijk, kunstaas zoals pilker, kunstaas en wobblers vangen ook hun vis. Uiteindelijk zijn het echter vervalsingen die uiteindelijk door de grote en ervaren vissen vaak als zodanig herkend worden. Om deze reden, vertrouwen veel zeevissers op natuurlijk aas en zijn vaak succesvoller dan vissers met kunstaas.

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Veel vissoorten reageren zelden of helemaal niet op kunstaas. In Noorwegen zijn dat vooral de leng , Lumb, meerval, roodbaars en de meeste soorten platvis. Deze soorten hebben duidelijk de voorkeur voor natuurlijk aas en nemen kunstaas alleen als ze worden versierd met vis restjes. Uitzonderingen bevestigen zoals altijd de regel. Het natuuraas vissen voor de kust en in de fjorden van Noorwegen kan worden onderverdeeld in twee categorieën, namelijk in licht- en zwaar natuur- aas vissen. De lichte versie vindt plaats in waterdieptes tot 50 meter, echter vaker ook maar tot ongeveer 20 meter diepte . Hier wordt met relatief licht materiaal, fijne montages en klein aas gevist op platvis, kabeljauw, schelvis, zeewolf en andere soorten.

De zware versie is vooral meer voor grotere vissen als Lumbs en leng die graag in dieptes onder de 100 meter zitten. Hier is veel zwaardere apparatuur voor nodig en de gebruikte aas is meestal ook een aantal maten groter.

Werkwijze bij het natuuraas vissen.

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Het natuuraas vissen is iets gemoedelijker dan het vissen met kunstaas. Dit laatste moet in feite door de vissers zelf in beweging gebracht worden terwijl natuuraas dat vanzelf doet. Zij worden door de vissen vooral door hun geur waargenomen. Niettemin kan het nuttig zijn om een natuuraas montage ook te bewegen, – alleen veel langzamer en gelijkmatiger dan bij het kunstaas vissen.

 

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Heel belangrijk bij het natuuraas vissen is het grondcontact. Weliswaar wordt het aas soms ook speciaal enkele meters boven de grond gepresenteerd voor leng, heilbot en roodbaars. Meestal moet men  ervoor zorgen dat het lood over de bodem sleept of daar telkens op neer komt. Om dat te waarborgen moet het loodgewicht natuurlijk zwaar genoeg zijn.  Bij het licht vissen op dieptes tot 50 meter kan 100 of 200 gram voldoende zijn. Om de visrichting op dieptes onder de 80 tot 100 meter aan de grond te houden, kan zelfs 500 of 1000 gram nodig zijn, vooral  wanneer er stroming en wind bij komt kijken.

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Om met dergelijke gewichten om te gaan, moet je logischerwijs een geschikt apparaat hebben. Is bij natuurlijk lokaas vaak een normale pilkhengel met multi- of stationaire rol van 0,17-er tot 0,20-er gevlochten voldoende, dan moet bij het zware vissen iets uit de 20 tot 30 lb-klasse zijn. Bij het vissen met lood van ongeveer 500 gram is een eenheid uit de klasse 30 tot 50 lb goed bruikbaar.