Met de technologie naar de vis – en weer terug

Iedereen die met een boot uitvaart om te gaan vissen in de fjorden en de zee, moet eigenlijk van de moderne technologie gebruik maken. In Noorwegen zijn ondertussen,bijna alle verhuurboten met sonarapparatuur en GPS-ontvanger uitgerust. Deze apparaten kunnen niet alleen zeer nuttig zijn bij het zoeken naar visplaatsen en vissen, ze zijn er ook voor uw eigen veiligheid. Toch moet u nooit alleen op deze apparaten vertrouwen en altijd met open ogen en gezond verstand de zee op varen. Want moderne apparaten kunnen altijd uitvallen.

Mobiel

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Tegenwoordig heeft bijna iedereen er wel een. Bij het bootvissen is het gebruikelijk om er altijd een aan boord te hebben om in geval van nood snel hulp te kunnen vragen. Hij kan ook worden gebruikt om informatie uit te wisselen met collega’s in andere vissersboten, of om wind- en weerberichten van het internet te halen. Belangrijk: Voor vertrek altijd de batterij volledig opladen en het apparaat in principe voor (spat) water beschermen.

Sonar/viszoeker

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Deze werd 20 jaar geleden op vissersboten nog als een luxe beschouwd maar zijn inmiddels standaard geworden. Een sonar bepaald de diepte van het water en helpt bij het lokaliseren van visplekken (bijvoorbeeld onderzeese bergen, sleuven, randen). Daarnaast kunnen scholen vis en soms ook individuele vissen worden gepeild. Ze zijn echter ook bij het varen over ondiepe wateren erg behulpzaam. Naast apparatuur voor vaste installatie in boten zijn ook draagbare versies met batterij verkrijgbaar.

GPS-ontvanger en kaartplotter

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

GPS-ontvangers ontvangen wereldwijd signalen van satellieten en bepalen aan de hand van deze gegevens (coördinaten) de huidige positie. Naast de huidige positie kunnen afstanden, snelheden, afgelegde afstanden en reistijden worden weergegeven en berekend. Wordt vaak gebruikt om goede visplaatsen te markeren en op te slaan. Aangeraden wordt ook om altijd het vertrekpunt (haven etc) op te slaan. In het kort: De apparaten navigeren nauwkeurig, mits u het apparaat kunt bedienen en bekend bent met de basisprincipes van navigatie.

 

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Eenvoudige handapparaten zijn niet veel groter dan een mobiele telefoon en worden bediend met batterijen. Kaartplotters zijn ook GPS ontvangers, maar met extra digitale kaarten uitgerust die worden weergegeven op een scherm. Dit maakt hen tot een grote hulp bij het lokaliseren van visplaatsen, maar ook tijdens het varen rond ondiepe wateren.

 

Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de
Foto: Matthias Wendt / www.media-army.de

Veel vissersboten zijn tegenwoordig uitgerust met een combinatie van apparaten. Deze verenigen de functies van de sonar en kaartplotter in een enkel apparaat.