Wettelijke eisen voor export van vis

Het is niet toegestaan om meer dan 15 kilogram vis of visproducten per persoon mee te nemen uit Noorwegen. Het exportvolume is van toepassing op in de Noorse kustwateren door sportvissers gevangen vis. Gekochte vis en zoetwatervissen, zoals zalm, forel en Arctic char, vallen niet onder de exportquota. De exportquota geldt ook niet voor uitvoer van een hele vis (trofee vis). Aan de Noorse grens en in het binnenland worden steekproefgewijs controles uitgevoerd. Wanneer er dan wordt vastgesteld dat een toerist meer dan de toegestane hoeveelheid aan zeevis wil uitvoeren, dan kunnen hoge geldboetes opgelegd worden.

Bovendien is het niet toegestaan dat toeristen vis verkopen.