Wettelijke eisen voor export van vis

Het is niet toegestaan om meer dan 15 kilo vis of visproducten per persoon mee te nemen uit Noorwegen. Het exportvolume is van toepassing op in de Noorse kustwateren door sportvissers gevangen vis. Gekochte vis en zoetwater vissen, zoals zalm, forel en char vallen niet onder de exportquota. De exportquota geldt ook niet voor uitvoer van een hele vis (trofee vis). Aan de Noorse grens en in het binnenland worden steeksproefgewijs controles uitgevoerd. Als dan wordt vastgesteld dat een toerist meer dan de toegestane hoeveelheid aan zeevis uitvoeren wil, dreigen geldboetes.

Bovendien is het niet toegestaan dat toeristen vis verkopen.