Wat Noorwegen-vissers moeten weten

Elke vissoort, elk viswater en elk jaargetijde eisen van de visser, zijn uitrusting en werkwijze een andere aanpak. Deze grondregel geldt overal, ook in het visrijke Noorwegen.

Hoewel het bijna onmogelijk is in het ‘Beloofde Land voor Sportvissers’ geen vissen te vangen, springen ze ook daar niet vanzelf in het landingsnet of in de boot. Daarom moeten vooral sportvissers die voor het eerst naar Noorwegen gaan, zich van enige basisinformatie voorzien.

Op deze pagina vind je belangrijke feiten over afzonderlijke regio’s en de in Noorwegen veel voorkomende vissoorten, alsook geschikte vismethoden, de juiste uitrusting en het beste aas.

Natuurlijk kun je met deze thema’s hele boeken vullen. We hebben echter bewust besloten om ons op het belangrijkste te concentreren.

Lees meer over: